Disclaimer

Deze website wordt met de uiterste zorg voor de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde data samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Boevenvangen.nl, Politie, Justitie en Bonovox Producties zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via deze website alsmede technische storingen.

COPYRIGHTS
Niets van deze site mag worden gedupliceerd danwel gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van Boevenvangen.nl en het Openbaar Ministerie.